Projekty realizowane przez POLHILD I Spółka Jawna współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

film

PROJEKT pt. "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie technologii recyklingu odpadów asfalto - betonowych.

Okres trwania projektu: kwiecień 2007 - grudzień 2007
Realizowany przez POLHILD I Spółka Jawna w Kobyłce jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO-WKP działanie 2.2.1 poprzez inwestycję dofinansowaną w wysokości 60%


Napisz do nas