Recykling
Dzięki wdrożeniu zaawansowanej technologii recyklingu odpadów asfaltowo-betonowych następuje przyśpieszenie realizacji zadań poprzez szybsze wykonanie robót rozbiórkowych oraz skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie mieszanek z kruszywa łamanego, mieszanek mineralno-bitumicznych stanowi to istotną przewagę konkurencyjną, która umożliwia przedsiębiorstwu zaspokajanie popytu na runku drogowym na tanie, efektywne i charakteryzujące się wysoką jakością oraz przyjaznością względem środowiska usługi w zakresie budowy, remontów oraz modernizacji dróg.
Proces pozyskiwania kruszyw, dzięki wdrożeniu technologii recyklingu odpadów asfaltowo-betonowych, przebiega w następujących etapach:
 1. Rozbiórka wierzchniej warstwy drogi, placu lub innego rodzaju nawierzchni w wyniku, której powstanie odpad asfaltowo-betonowy (składający się z kory asfaltowej oraz elementów betonowych tj. płyty chodnikowe, krawężniki) - mechanizacja prac rozbiórkowych następuje dzięki nowoczesnym technologiom.
 2. Rozdrobnienie zebranych odpadów
  • - w zależności od rodzaju odpadu nastąpi jego rozdrobnienie w granulatorze (kora asfaltowa) lub w kruszarce (elementy betonowe).
 3. Przesiewanie
  • Przy pomocy przesiewaczy i sortowników, rozdrobnione odpady segregowane są na frakcje.
 4. Pobranie próbek i badanie ich w laboratorium - poszczególne partie produkowanego kruszywa poddawane są analizie i weryfikacji jakościowej.
Tak przygotowane kruszywo będzie przeznaczane na sprzedaż lub do wykorzystania na potrzeby własne przedsiębiorstwa, tj. w procesie produkcyjnym wytwarzanych przez "POLHILD I" mas mineralno-bitumicznych oraz jako materiał do podbudów wzmacniających podłoże dróg.
W wyniku realizacji projektu oferta przedsiębiorstwa uległa rozszerzeniu o cztery nowe produkty:
 • kruszywo betonowe,
 • kruszywo asfaltowe,
 • mieszanka optymalna o uziarnieniu 0-31,5 mm,
 • mieszanka optymalnej o uziarnieniu 31,5-63 mm.


Napisz do nas