Realizacje i Referencje

Remont drogi wojewódzkiej nr 636 od m. Szymanówek w kierunku m. Mokra Wieś na terenie gminy Tłuszcz.
Na kwotę 498 038,57 zł
Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku Wólka Sulejowska - Jadów na terenie gminy Jadów.
Na kwotę 429 994,86 zł
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 700 w m. Józefów.
Na kwotę 152 784,50 zł

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 701 w m. Płochocin.
Na kwotę 181 319,25 zł
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Budy.
Na kwotę 112 832,90 zł

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku Otrębusy - Nadarzyn.
Na kwotę 839 402,58 zł
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 621 pomiędzy mjejscowościami Żabiczyn - Dębe na terenie gm. Nasielsk.
Na kwotę 1 066 289,90 zł
Remont odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Krusze - Kozły.
Na kwotę 829 094,25 zł
Roboty nawierzchniowe na odcinku drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Krusze - Kozły
Na kwotę 165 634,56 zł
Remont nawierzchni bitumniczej drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Międzyborów, pow Żyrardowski.
Na kwotę 310 519,72 zł
Zimowe utrzymanie dróg w Nowym Dworze Mazowieckim
Na kwotę 168 897,99 zł
Prace drogowe
w m. Kobyłka
Modernizacja drogi powiatowej - ulicy Suwalnej w Legionowie.
Na kwotę 3 000 000,00 zł
Remont i przebudowa ulic Sienkiewicza, Miodowej, Sawy, Okrzej, Szkolnej, Obrońców Modlina i Ledóchowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na kwotę 981 100,81 zł
Prace drogowe w m. Józefów.
Na kwotę 2 200 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej we wsi Ciemne.
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie dzielnicy Warszawa - Wawer.
Zimowe utrzymanie dróg
w m. Zielonka
Modernizacja ul. Jerzego Bajana w Warszawie.
Na kwotę 750 000,00 zł
Remont ul. Jedności Robotniczej w Łomiankach
na kwotę 274 500,00 zł
Remont ul. Kusocińskiego i Osiedlowej w Łomiankach
na kwotę 159 440,00 zł
Przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach
Na kwotę 311 000,00 zł
Budowa ul. Staszica, Kolejowej w Łomiankach
Na kwotę 691 000,00 zł


Napisz do nas