Oferta
 • Budowa dróg, ulic, parkingów:
  • roboty ziemne
  • roboty brukarskie
  • roboty inżynieryjno-instalacyjne
  • wykonywanie nawierzchni z kruszyw naturalnych
  • wykonywanie stabilizacji wapnem i cementem
  • wykonanie nawierzchni betonowych
  • wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych
 • Produkcja i sprzedaż mieszanek:
  • mieszanki optymalnej
  • mieszanki betonowej
  • mieszanki mineralno-bitumicznej
 • Reckling gruzu betonowo-asfaltowego
 • Sprzedaż:
  • kruszywa betonowego
  • mieszanki z kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5 mm
  • mieszanki z kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm
  • destruktu
 • Obsługa laboratoryjna:
  • wykonywanie na zlecenie zakresu badań wynikających z technologii budowy dróg i produkcji mieszanek z kruszyw, mieszanek betonowych, mieszanek mineralno-bitumicznych.
 • Kompleksowa obsługa projektów drogowych w zakresie wykonawstwa.
 • Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic.


Napisz do nas